Vi har hyttetomt til sals like vest for Fjellstova, tomta er klargjort med vei, vann, avløp og strøm.

Kontakt Henning Stavenes tlf 98205208 for mer informasjon.

 

Link til reguleringsplanen:

http://webhotel3.gisline.no/webplan_1235/gl_planarkiv.aspx?planid=2012011