Vi har 1 stk klargjort hyttetomt til sals like vest for Fjellstova.

Tomta ligg fint til i etablert hyttefelt.

Tomt nr 2. Bnr/gnr: 151/224 adresse: Kårdalstunet 19, 5706 Voss Areal: 613,9 m2

Tomta blir levert ferdg utgravd / oppfylt til riktig kotehøgd. Fremlagt vann, avløp og strøm til tomtegrense.

Pris kr. 1.150.000.- i tillegg kommer dokumenavgift.

For mer informasjon:

Kontakt Henning Stavenes tlf 98205208  henning@shvoss.no

 

Link til reguleringsplanen:

http://webhotel3.gisline.no/webplan_1235/gl_planarkiv.aspx?planid=2012011