Retningslinjer vedr. COVID 19 hjå oss.

 

Disse kan dessverre ikke komme til oss: 

Personer som har vært i utlandet siste 10 dager, uansett land. 

Personer som er, eller føler seg syke. 

Personer som har syke i familie eller i nære relasjoner. 

 

Våre tiltak: 

Antibac-stasjoner i oppholdsrom og ganger. 

Hyppige vask av fellesområder. 

Flere bordseter i spisesal dersom mer enn 30 personer. 

Vi er i tett dialog med Voss Herad vedrærende smittevernstiltak. 

 

Gjestens ansvar. 

Forholde seg til våre, og nasjonale COVID 19 regler.